Over mij

Al tijdens mijn studie heb ik stage, externship en seminars, die gaf me de reikwijdte van het werk van de psycholoog. Een aantal van hen gaf me heel veel, anderen minder, maar elk van hen was een geweldige leerervaring. Het eerst te maken met de theorie, dan nog een undergraduate psychologie ervaring, een van de meest ongewone.